Chystané akce

16. – 29. srpna 2019 – tábor Rohozná "Kytice" přihláška | prohlášení o bezinfekčnosti

Plán činnosti spolku

20. června – Boží tělo Waldkirchen
21. – 22. června 
– Setkání hornických měst "Jihlavské havíření"
23. června 
– Pouť ke svatému Jánu
3. srpna – Oslavy založení obce Rohozná
16. – 29. srpna – Tábor Rohozná – Kytice
říjen
 – výjezdní zasedání spolku (nejlépe vlakem)
11. listopadu – Příjezd svatého Martina
prosinec – Vánoční besídka

 

JHP 2017

Spolek 2001 2009

Není to pouhá podívaná na překrásné kostýmy jednotlivých postav.
Je to především alegorie někdejšího bohatství, krásy a slávy královského města Jihlavy. Je to také svátek všech občanů města a velký den pro děti, které tím, že představují některou z historických postav, získávají ke svému městu neobyčejný vztah.

 

Jihlavský havířský průvod, z.s.
Komenského 1361/30, 586 01 Jihlava
Ing. Milan Kolář, 
medved@ji.cz

Pruh