Kostelík svatého Jana Křtitele
10:00 Mše svatá

9:00 Pouť ke sv. Jánu – Jihlavský havířský průvod
9:30 Mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele
11:00 Pavel ŠMÍD – Větrná pohádka
12:00 Vojta VRTEK – žonglérská dílna
13:00 Šípek – folklorní soubor
14:00 Vojta VRTEK – Tři prasátka
15:00 BEE BAND – dixie pohoda
16:00 Divadlo Já to jsem – Kolotoč pohádek
17:00 Harmonikář Jirka HILČER
17:30 PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA – hospodskej šraml
18:30 Víťa MARČÍK - Šípková Růženka
20:00 POCTA ZUZANĚ NAVAROVÉ
Po celý den DIVADLO T.E.J.P., řemesla, jarmarečníci, jídlo, pití a velká pohoda

Pruh