Pokud chcete jít v průvodu v neděli 23. června 2024 na Pouť ke svatému Jánu, tak pište na medved@ji.cz. Díky!

  • Iglauer Berghäuerzug

    PhDr. Zdeněk Jaroš – März 1999 Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts war der Berghäuerzug eine der größten Attraktionen der Bergstadt Jihlava – Iglau. Nur wenige der jetzigen Stadtbewohner wissen jedoch, dass die Anfänge des Umzugs mit einem anderen Iglauer Fest zusammenhängen. Dies war das vermeintliche 1000. Gründungsjubiläum der Stadt,…

  • Jihlavský havířský průvod

    PhDr. Zdeněk Jaroš – březen 1999 Od konce 19. století býval jednou z největších atrakcí královského horního města Jihlavy havířský průvod. Málokdo z dnešních obyvatel města však ví, že počátky průvodu souvisí s jinou jihlavskou slavností. Tou bylo domnělé 1000.výročí založení města, které připadlo na rok 1799. Letopočet nebyl vybrán náhodně, protože Jihlavští se…

  • Jihlavský havířský průvod

    Ignatz Göth (přibližně 1936) Každoročně se ve starobylém městě Jihlavě opakuje krásná tradice havířského průvodu, vzpomínka na dobu, kdy se v jihlavské půdě nacházely bohaté stříbrné rudy. 23. a 24. června ožívá každoročně tato slavná stříbrná doba, ulicemi města kráčejí historické postavy a připomínají první velkou dobu rozkvětu Jihlavy.Vznik Jihlavy je zahalen do bájných temnot.…

Havíři u svatého Jána 2017

Není to pouhá podívaná na překrásné kostýmy jednotlivých postav. Je to především alegorie někdejšího bohatství, krásy a slávy královského města Jihlavy. Je to také svátek všech občanů města a velký den pro děti, které tím, že představují některou z historických postav, získávají ke svému městu neobyčejný vztah.