Historie

  • Jihlavský havířský průvod

    Ignatz Göth (přibližně 1936) Každoročně se ve starobylém městě Jihlavě opakuje krásná tradice havířského průvodu, vzpomínka na dobu, kdy se v jihlavské půdě nacházely bohaté stříbrné rudy. 23. a 24. června ožívá každoročně tato slavná stříbrná doba, ulicemi města kráčejí historické postavy a připomínají první velkou dobu rozkvětu Jihlavy.Vznik Jihlavy je zahalen do bájných temnot.…