Kdo je svatý Martin?

Svátek Svatého Martina (11. 11.) se oslavoval na počest biskupa Martina (Martinuse) z Tours, který byl nejdříve vojákem, ale jelikož obdaroval žebráka, tak se mu ve snu zjevil sám Ježíš Kristus. Po tomto zážitku se Martin nechal pokřtít a opustil armádu a začal sloužit Bohu. Na tento svátek se peče Svatomartinská husa a pije se Svatomartinské víno. Je to oslava toho, že zima střídá podzim – na Svatého Martina často začínalo sněžit.

DALŠÍ JMÉNA SVATÉHO MARTINA

Martinus (jeho latinské jméno)
Martin z Tours
San Martín Caballero (jméno používané u katolíků ve střední a jižní Americe)

Sv. Martin je považován za patrona vinařů, paradoxně i za patrona abstinentů, za patrona vojáků a dragounů, jezdců na koních a koní, podkovářů, zbrojířů, koželuhů, tkalců, krejčích, mlynářů, rukavičkářů, kloboučníků, bednářů, pastýřů, hlasatelů, cestovatelů a všech cestujících, hoteliérů i všech těch, kteří poskytují služby cestujícím, města Szombathely v Maďarsku, města Buenos Aires. Sv. Martin je považován za ochránce všech domácích zvířat, zemědělců před neúrodou, před vyrážkou, proti hadímu ušknutí.

Martin se narodil v roce 316 (dle dalších zdrojů to bylo až v roce 317) na místě, které se jmenovalo Sabarie. Toto město bylo v římské provincií Panonia, Město se dnes jmenuje Szombathely a nachází se v dnešním Maďarsku. Martinův otec byl důstojníkem římské armády a na jeho popud vstoupil i Martin do armády již v patnácti letech. Byl přidělen k vojenské posádce ve městě Gaul, které se dnes jmenuje Amiens a najdeme ho ve Francii.

LEGENDA O PLÁŠTI

Povídá se, že když byl Martin již důstojníkem armády, tak se jednou vracel na svém bílém koni ke své vojenské posádce v Gaulu. U brány tohoto města (některé zdroje uvádějí u brány kasáren) viděl nahého žebráka, který ho žádal o almužnu. Jelikož Martin neměl u sebe ani jídlo a ani žádné peníze, tak prý sundal svůj vojenský plášť a mečem ho přeťal na dvě části. Do jedné části svého pláště oblékl žebráka a druhou část si ponechal. Pak šel Martin spát a ve snu se mu dle legend zjevil sám Ježíš Kristus a řekl mu jedinou větu, která zněla takto: „Tímto rouchem mě oděl Martin, ještě nepokřtěný.“ Ráno, když se probudil Martin ze sna, tak byl jeho vojenský plášť opět celý. Po této události se nechal Martin pokřtít a opustil armádu.Založil mnišskou osadu u města Poitiers a také klášter v Liguge. Pravděpodobně v roce 371 byl Martin zvolen biskupem v Tours.

SMRT SVATÉHO MARTINA

Sv. Martin zemřel dle některých zdrojů dne 11. listopadu 397 v Candes, ale dle dalších zdrojů zemřel o několik dnů dříve a 11. listopadu 397 se konal jeho velký pohřeb na kterém se sešlo mnoho lidí.

PRANOSTIKY

Sv. Martin přijíždí na bílém koni (11. 11.) Pranostika vznikla pravděpodobně na základě toho, že Martin jako voják jezdil na bílém koni. Jelikož často v historii na tento den začíná sněžit, tak je svátek svatého Martina spojován právě se sněhem. Obdoba této pranostiky je například i „Na svatého Martina bývá bílá peřina.“

SVATOMARTINSKÁ HUSA A SVATOMARTINSKÉ PEČIVO

Na svátek Svatého Martina se peče takzvaná Svatomartinská husa. Tento zvyk má nejspíš kořeny v legendě, že se Martin schovával v husníku, ale husy ho prozradily. Jiná legenda říká zase to, že husy na venkovském kázání svatého Martina tolik rušily, proto se teď pečou v den svátku svatého Martina – jakoby za trest. 11. 11. se také připravuje svatomartinské pečivo, rohlíky, podkovy a podobně.

SVATOSTÁNKY SVATÉHO MARTINA

Po tomto svatém je pojmenováno mnoho míst po celém světě. Jmenujme například Kostel svatého Martina ve Vyšehořicích ve středočeském kraji (dnes je tento kostel zříceninou), Konkatedrálu svatého Martina v Bratislavě (Dóm svatého Martina), Rotundu svatého Martina v Praze na Vyšehradě, která byla postavena za vlády krále Vratislava II. a mnohé další.

Jaroslav D. Ptáček, https://magazinptacek.webnode.cz/products/martin-na-bilem-koni-patron-vinaru-i-abstinentu/

Další webové zdroje

http://www.abcsvatych.com/mesice/a11/listopad11.htm
http://druidova.mysteria.cz/HISTORIE/Martin%20svaty/MARTIN_svaty.htm
http://ptackova.blog.denik.cz/c/15680/Na-svateho-Martina-drz-se-synku-komina.html
http://www.vitejte.cz/objekt.php?oid=3011&j=cz
http://jihlavsky.denik.cz/kultura_region/20071110svmartin_kolar.html
http://jihlavsky.denik.cz/kultura_region/20071110svmartin.html
http://www.chytrazena.cz/vareni/moucniky/martinske-rohlicky-1169.html
http://www.rozhlas.cz/sever/recept/_zprava/327201
http://images.google.cz/images?hl=cs&q=svat%C3%BD%20martin&lr=&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
http://www.ceske-tradice.cz/tradice/podzim/sv.martin
http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/20071111svatomartinsky_pruvod.html
http://www.rodina.cz/clanek2231.htm