Havíření 2019

Cílem bylo uspořádat setkání hornických a hutnických spolků nejen ČR, ale také z Rakouska. Pozvali jsme partnery města Jihlavy a partnery Kraje Vysočina. Dále hosty z Rakouska – dechovou hudbu Musikverein Dobersberg. Cílovými skupinami byli členové hornických spolků (obvyklá účast v posledních letech je 800 krojovnaných účastníků ČR), děti kolem jihlavského havířského průvodu (200 dětí v kostýmech nejen hornických profesí). Rakouská dechová hudba (50 členů), rakouské hornické spolky. Další cílovou skupinou byli naši partneři ze zahraničí. Cílem bylo rovněž oslovit i širokou veřejnost jak obyvatele města Jihlavy, tak Kraje Vysočina. Cílem bylo také připomenout slavnou historii města Jihlavy jako významného místa dolování stříbra a místa, kde vzniklo hornické právo.