Patricij

6x / 135 cm

V průvodu 2023 za postavu:
Klárka BUMBOVÁ
Antonín CHARVÁT
Rozárka CHARVÁTOVÁ
Tomáš OLIŠAR
Jana ŠIMONÍKOVÁ
Hana ŠLAJSOVÁ
Ondřej ZACH

Postava v galerii