Půjde zase v Jihlavě 11. listopadu 2020

Svátek Svatého Martina je velkým posilujícím momentem podzimu. Chladná podzimní doba nutí lidi, aby si hledali k sobě cestu. Za vnější nepřízně počasí se uvnitř rodí úplně jiná kvalita. Martinský svátek je spojen s významným lidským gestem – bratrským soucitem a rozdělením se s trpícím. Tento motiv milosrdenství v temných ročních dobách s jejich chladem, prázdnotou a opuštěností je útěchou a zábleskem naděje. Krásně je to vyjádřeno v obyčeji „chůze s lucernou“ – nošení světla tmou. Martinská světla připomínají nebeské hvězdy, které posilují to světlo a teplo v lidech.

Ohlasy k roku 2019:

Facebook města Jihlavy
Fotogalerie

Na tuto kuturní událost si vás dovoluje pozvat
Statutární město Jihlava

Jihlavský havířský průvod
a Milan Kolář

Svatomartinská pověst v podání Jakuba Škrdly
Svatomartinský kánon od Matěje Koláře

Svatý Martin malba

Fotky z naší galerie

Svatý Martin '19

Svatý Martin '19

Svatý Martin '18

Svatý Martin '18

Svatý Martin '17

Svatý Martin '17

Svatý Martin '16

Svatý Martin '16

Svatý Martin '15

Svatý Martin '15

Svatý Martin '14

Svatý Martin '14

Svatý Martin '13

Svatý Martin '13

Svatý Martin '12

Svatý Martin '12

Svatý Martin '11

Svatý Martin '11

Kdo je svatý Martin?

pdf Pověst a recept na rohlíčky